L’IND+I MÉS SOSTENIBLE

Relació de materials utilitzats en la producció de la jornada IND+I 2023

 • Estructures reutilitzables de fusta de bosc sostenible en règim de lloguer.
 • Revestiment d’estructures en polipropilè cel·lular de baixa densitat.
  • Producte reciclable 100 %, no desprèn gasos nocius en cas de combustió.
 • Revestiment de tarima en cartró contraencolat.
  • Producte que utilitza primeres matèries provinents de la recuperació de paper i cartró i que en el procés productiu fa servir tecnologies que contribueixen a l’estalvi d’energia, com ara sistemes de recirculació d’aigua, tractament d’aigües residuals i planta de cogeneració.
   El producte final és 100 % reciclable, ja que no conté substàncies que puguin interaccionar negativament amb el medi ambient, com metalls pesants, elements blanquejadors i altres com àcids i bases (per exemple, la sosa). El producte, un cop fora d’ús, pot recuperar-se i passar a formar part de primeres matèries per a la fabricació de paper i cartró.
 • Impressió en cartró compactat reciclable i foam lliure de PVC.
 • Il·luminació amb focus i tires LED de baix consum en règim de lloguer i làmpades de LED de càrrega solar.
 • Globus en làtex natural.
  • Aquesta matèria primera que s’extreu d’arbres principalment a països llatinoamericans és 100 % biodegradable; a l’exterior, els globus es biodegraden en uns 80-100 dies, un temps similar al d’una fulla de roure.

#FENTLINDI