Richard Shearmur

Richard és un geògraf econòmic i màster en planificació urbanística, cosa que vol dir que intenta relacionar les activitats econòmiques amb el lloc on es desenvolupen. També tracta de vincular els factors que incideixen en el urbanisme. Dirigeix l’School of Urban Planning de la McGill University, a Montreal. Ve directament des de Canadà.

Les seves investigacions principals se centren en la geografia de la innovació, en determinar quins són els contextos inherents a la innovació en empreses i municipis. També analitza les geografies canviants de les activitats econòmiques en àrees metropolitanes de Canadà i Europa, a més dels factors del desenvolupament urbà i les seves polítiques. És director de la McGill Schooll, membre de l’Ordre des Urbanistes du Quebec i del Canadin Institut of Planners.

#FENTLINDI