Philipp Klaus

Philipp Klaus, de l’INURA Zurich Institute, és un geògraf social i econòmic que treballa en els àmbits del desenvolupament urbà, indústries creatives, espais alternatius i habitatge cooperatiu. És secretari de la Xarxa Internacional d’Investigació i Acció Urbana INURA i membre de la junta directiva de la cooperativa progressiva d’habitatge Kraftwerk1 a Zuric, Suïssa.

#FENTLINDI