Es tracta de documents en format breu que ofereixen resultats de les investigacions dutes a terme sobre aspectes importants de la innovació i de l’activitat dels agents que la duen a terme.

L’objectiu és posar sobre el tauler de la discussió científica i sociopolítica, elements de reflexió sustentats en estudis rigorosos.

Per això, tenim el plaer de compartir-el primer Breu No. 01/2020 titulat: L’eficàcia de les ajudes públiques a la R+D+I empresarial ha de ser millorada.

L’estudi ha estat dut a terme per al període 2004-2014, a partir de les dades de l’Enquesta d’Innovació i ha estat finançat per la Fundació R. Areces. El document dóna resultats que, sent acceptables pel que fa a promoure una major activitat innovadora de les empreses que reben ajuts públics, no ho són tant quan es mesura l’impacte sobre els resultats econòmics o les estratègies d’innovació. D’això es deriva la necessitat de reorientar la forma i condicions en què es concedeixen aquelles ajudes per millorar el seu valor per a la competitivitat i el desenvolupament econòmic.

Per a més informació: https://www.ucm.es/cesin/breves.